A 05

04.01.21

Kleine projecten voor NWA Routes: aanvraag van ACKnowledge gehonoreerd

Goed nieuws! De aanvraag van Artists Community Knowledge (ACKnowledge), bestaande uit drie deelprojecten, is gehonoreerd. De drie deelprojecten werden na de online bijeenkomst van 4 september geselecteerd door de leden van de route Kunst-stuurgroep en de aanvragers.

ACKnowledge onderzoekt kunst als een alternatieve vorm van kennisproductie, gedefinieerd als een van de drie 'gamechangers' binnen de route Kunst. De deelprojecten richten zich op drie verschillende gebieden, namelijk: kunstbibliotheken, kunstenaarscollectieven en materiële ambachtelijke praktijken van kunstenaars.

De drie deelprojecten hebben betrekking op de ontwikkeling van nieuwe concepten en van nieuwe kennis in hedendaagse kunstpraktijken die ook potentieel van betekenis zijn voor andere maatschappelijke sectoren. De overkoepelende onderzoeksvraag is: hoe kunnen we in hedendaagse kunstpraktijken belichaamde kennis ontsluiten en delen met een groter publiek?

Lees hier meer over de andere projecten die subsidie ontvangen binnen het programma Kleine Projecten voor NWA-routes 2020 van de Nationale Wetenschapsagenda.

Onderzoekers en partners
De volgende onderzoekers zijn betrokken bij ACKnowledge: Remco van Bladel (ArtEZ University of the Arts), Dr. Florian Cramer en Simon Kentgens (Willem de Kooning Academy, Hogeschool Rotterdam), Dr. Josué Amador (Codarts University of the Arts), Johan Oomen, M.A. (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid), Prof. Dr. Alec Badenoch (Vrije Universiteit Amsterdam, Faculty of Humanities, Art and Culture) en Mariana Lanari (Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture, Universiteit van Amsterdam).

Samenwerkingspartners zijn: Kunstinstituut Melly/Formerly Known as Witte de With, Het Nieuwe Instituut, De Appel, Casa do Povo, EUScreen, Re:vive, Dropstuff, AVA_net

Artistiek onderzoek
Het doel van dit project is om deze nieuwe vormen van kennis te ontsluiten. De deelprojecten zullen in kunstpraktijken impliciete, belichaamde en gesitueerde kennis vertalen naar expliciete en meer algemeen toegankelijke kennis en onderliggende concepten onderzoeken.

De deelprojecten zullen worden uitgevoerd als artistiek onderzoek - dat wil zeggen, volgens Borgdorffs definitie, als “onderzoek in en door de kunstpraktijk” dat “het artistieke en het academische verenigt in een onderneming die impact heeft op beide domeinen”. (1) De overkoepelende onderzoeksvraag voor de drie deelprojecten is: hoe kunnen we kennis die belichaamd is in hedendaagse kunstpraktijken onthullen en delen met een groter publiek?

De onderzoekers zijn blij dat hun aanvraag is gehonoreerd en kijken ernaar uit om hun plannen in de praktijk te brengen.

(1) Borgdorff, Henk. "The production of knowledge in artistic research." The Routledge Companion to Research in the Arts. Routledge, 2010, p. 45, p. 44-45.