A 09

29.06.21

Save the date: route Kunst symposium op vrijdag 26 november

[Update 17 november: Helaas hebben we dit symposium moeten annuleren door de corona situatie]
Op vrijdag 26 november zal er een symposium plaatsvinden, georganiseerd door de stuurgroep van route Kunst. Samenwerking tussen HBO en WO en de kansrijkheid van aanvragen via route Kunst staan centraal tijdens de bijeenkomst.

Hoe realiseren onderzoekers in de kunsten onderzoek via route Kunst? Grote onderzoeksaanvragen, zoals grote NWA calls, behelzen langdurige, complexe processen zonder garantie op succes. Hoe banen onderzoekers zich een weg door het woud van aanvraagformulieren? Wat is er nodig om tot een succesvolle grote aanvraag komen? Komen de ideeën en behoeften uit het kunstenveld tot zijn recht in het aanvraagproces? Tijdens het symposium proberen we antwoorden te vinden op deze en andere vragen.

Route Kunst nodigt onderzoekers uit om op 26 november gezamenlijk de bakens te verzetten en stil te staan bij de voorwaarden die er aan de kunsten worden gesteld in aanvragen. Tijdens zowel plenaire als parallelsessies worden NWA's aanvraagcriteria zoals impact, valorisatie en output besproken en bevraagd aan de hand van de ervaringen, positief en negatief, van onderzoekers.

Route Kunst bewegwijzert het landschap van De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) ter bevordering van de emancipatie van van het onderzoek in- en naar de kunsten. Het is van belang dat de kansrijkheid van onderzoeksaanvragen wordt vergroot. Het gaat route Kunst met name om aanvragen door samenwerkingsverbanden tussen HBO en WO waarin onderzoekers in de kunsten een actieve rol spelen.

We houden je op deze pagina op de hoogte van het laatste nieuws rond het symposium.