A 16

01.02.22

Call Kleine projecten voor NWA-routes 21/22: deadline uitgesteld en planning aangepast

De deadline voor het indienen van aanvragen binnen de call Kleine projecten voor NWA-routes 21/22 is uitgesteld. Dit betekent dat de planning in zijn geheel verandert. In dit bericht zetten we de nieuwe data op een rij.

Per route kan maximaal €300.000 worden aangevraagd. In de aanvraag van de route Kunst kunnen drie kleine projecten met een omvang van maximaal €90.000 worden opgenomen. Het resterende budget van €30.000 euro is voor overheadkosten, zoals administratie, evaluatie/intervisie en verantwoording door het route-management. De maximale looptijd van het totale project is 2 jaar. 

We vragen initiatiefnemers van kleine projecten om uiterlijk 2 MAART hun plannen kenbaar te maken aan route-coördinator Stella Blom, stella.blom@routekunstnwa.nl. Een bericht met de namen van de aanvragers en de werktitel van het project is voldoende.

DINSDAG 22 MAART 2022 is de uiterlijke datum om een projectvoorstel in te dienen. Dit doe je door het indienen van een voorstel dat aansluit bij de criteria van de call, bij route-coördinator Stella Blom, stella.blom@routekunstnwa.nl.

TEMPLATES:
Je vindt hier een template voor het voorstel (let op: het voorstel mag max. 2 pagina's zijn): section-3-template-for-subprojects.docx
Je vindt hier een budgetformulier (je hoeft maar 1 subproject-tabblad aan te leveren: budget-form-kleine-projecten.xlsx
Je vindt hier een voorbeeld van een voorstel dat gehonoreerd is: voorbeeld_nwa-route-kunst-project_gehonoreerde_aanvraag_21.pdf

Het onderzoeksvoorstel sluit logischerwijs aan bij de aard van de route; voorop staat de rol van de kunstenaar en de kunstpraktijk. Informatie over de uitgangspunten van de route Kunst is te vinden op onze website (http://routekunstnwa.nl/nl/informatie/impact-en-innovatie-in-de-kunsten).

Op WOENSDAG 6 APRIL 2022 is er een bijeenkomst waarbij de initiatiefnemers hun aanvraag pitchen aan een extern panel. Het externe panel adviseert het routemanagement over de selectie van projecten voor de uiteindelijke aanvraag.

Op WOENSDAG 20 april wordt de uitslag gedeeld met de aanvragers.

DINSDAG 10 MEI wordt de uiteindelijke aanvraag ingediend bij NWO.

MEER INFORMATIE OVER DE CALL
Binnen de call for proposals Kleine projecten voor NWA-routes 21/22 kan het routemanagement van elke NWA-route subsidie aanvragen voor maximaal 3 kleine projecten. Deze projecten richten zich op een vernieuwend idee, bevordering van benutting van bestaande kennis of synthese van bestaande kennis.

Voor de deelprojecten kan de keuze worden gemaakt:

  • Vernieuwend: een nieuw, out-of-the-box idee onderzoeken of;
  • Synthese: samenvoeging van bestaande kennis om tot nieuwe inzichten te komen welke bijdragen aan de kennisagenda, ambities en/of gamechangers van de route;
  • Kennisbenutting: (onderzoek naar of ten behoeve van) kennisbenutting, valorisatie en implementatie van bestaande kennis.

Lees mee over de call op de website van NWO: https://www.nwo.nl/calls/kleine-projecten-voor-nwa-routes-21/22